Home Sestre Lekari Laboratorija Finansije Cloud verzija Ostali moduli Kontakt

      INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM - 'IBISyS' - Multimedijalna Klinika - MMK

        Software za vođenje poslovanja bolnica, klinika i ordinacija

 

 


Prijemno - modul sestre

Pacijent se nalazi se eksplicitno pomoću:

Broja kartona, prezimena i imena, adrese ili  po bilo kom parametru ili delu parametra.

Svi podaci su dostupni na jednoj masci tj. sve transakcije su na jednom ekranu, sa drag & drop funkcijom.

Kada je pacijent jednom unet samo sa osnovnim podacima, otvara se maska pregleda svaki put kada pacijent ponovo dođe.

Pored klasične liste zakazivanja, koja je štampani izveštaj za sestru ili sektretaricu, postoji i takozvani „prikaz grananja“ gde se vidi kad je pacijent zakazan i gde.

Planer ja pregledan prikaz zakazanih pacijenata po ordinacijama sa imenom doktora i pacijenta. Iz planera se direktno ulazi u karton i istoriju bolesti pacijenta. Nedeljni prikaz se lako skroluje po danima.