Home Sestre Lekari Laboratorija Finansije Cloud verzija Ostali moduli Kontakt

      INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM - 'IBISyS' - Multimedijalna Klinika - MMK

        Software za vođenje poslovanja bolnica, klinika i ordinacija

 

U paket opciono ulaze moduli:

Menad˛ment - stratesko upravljački modul

Evidencija zaposlenih

Centralni i lokalni magacini

Statistički modul

Modul za operacione sale

Modul za intrvencije

Modul zakonskih normativa

Modul za hitnu pomoć – Call centar

Vozni park

Modul za servisiranje medicinske opreme – servisni timovi