Home Sestre Lekari Laboratorija Finansije Cloud verzija Ostali moduli Kontakt

Nalaz se može importovati/eksportovati iz Word, PDF dokumenata, koristeći različite fontove, tabele, boje i veličine teksta sa mogućnošću

ubacivanja foto zapisa i njihovom obradom.