Home Sestre Lekari Laboratorija Finansije Cloud verzija Ostali moduli Kontakt

      INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM - 'IBISyS' - Multimedijalna Klinika - MMK

        Software za vođenje poslovanja bolnica, klinika i ordinacija

 

Napredne mogućnosti


Ordinacije - Lekari

Detaljno su razvijeni specijalistički kartoni:

Opšta praksa                Grudna hirurgija

Kardiologija                  Estetska hirurgija

Gastroenterologija         Oftalmologija

Neuropsihijatrija            Pedijarija

Neurologija                   Alergologija

Ginekologija                  Interno

Doktor može da vidi, u zavisnosti od nivoa prioriteta, samo svoje i/ili ostale pacijente.

Ordinacija ili lekar na svom ekranu od sestre dobija listing zakazanih pacijenata sa rezultatima laboratorije. Nakon izvršenog pregleda pacijent se šalje na naplatu.

Program učitava snimke sa CT-a, MR-a, UZ-a, oftalmoloških i zubnih kamera. Snimak je direktno vezan za odredjeni pregled i nalazi se u bazi sa ostalim podacima o pacijentu i njegovim pregledima. Usled specijane kompresije ne opterećuje kapacitet baze.

Lekar ima mogućnost da bira izmedju opšteg i parametrizovanog nalaza. Za oba nalaza je vezana mogućnost da doktor napravi templejte svojih nalaza.