Home Sestre Lekari Laboratorija Finansije Cloud verzija Ostali moduli Kontakt

      INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM - 'IBISyS' - Multimedijalna Klinika - MMK

        Software za vođenje poslovanja bolnica, klinika i ordinacija

 


Kontakt

 Univerzitet Privredna akademija

 Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF

 Razvojni centar - Sektor za informatiku

Šef projekta

 Prof. Dr. Miodrag Brzaković

Telefon
+381 64 182 0103
 
Adresa
Nemanjina 4, 11 000 Beograd
 
e-mail
miodrag.brzakovic@mef.edu.rs