Home Sestre Lekari Laboratorija Finansije Cloud verzija Ostali moduli Kontakt

      INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM - 'IBISyS' - Multimedijalna Klinika - MMK

        Software za vođenje poslovanja bolnica, klinika i ordinacija

 

Misija

Multimedijalna klinika, odnosno Integralni informacioni sistem za potrebe zdravstva je razvijan od 1999. godine zaključno sa verzijom 11,08 iz Aprila 2015. godine.

Radne platforme (OS):

Windows (XP, 7, 8, 10), Linux Suse, Ubuntu.

Eminentni tim programera, inženjera i dizajnera koji je uradio projekte – programe za velike novinske kuće, banke, inostrane i domaće institucije izdvaja iz ponude namenski program za kompletno vođenje bolnica, poliklinika, ordinacija, domova zdravlja jedninstven na područiju EU:

1. Po maksimalnoj orijentaciji ka korisniku

2. Po pouzdanosti usled kvarova na mreži ili nepredviđenih tehničkih zastoja

3. Učitavanje u bazu sa CT-a, MR-a UZ-a